Konfirmantenes valg overrasker: – Vi skjønner det ikke