Sjefsbytte i rådhuset, takket av med blomster og klem