Forbered deg på E6-køer: Her skal 11.000 biler passere i dag