BERKÅK: – En slik ladestasjon er med og styrker sentrum og en måte å få enda flere til å stanse på sin tur gjennom Berkåk, sier assisterende rådmann Lill Hemingsen Bøe i Rennebu kommune.

Kraftlaget er en av partnerne til utbyggingen, og elverkssjef Kristin Reitan forteller at prosessen startet tidlig i 2013.

– På nyåret i 2013 vedtok styret at Kraftlaget skulle utrede muligheten for en hurtigladestasjon her på Berkåk. Som leverandør av strøm er det naturlig for oss å dra i gang dette, men for at det skal bli vellykket, trengs det driftere av anlegget. Men vi legger oss ikke borti hvor ladestasjonen skal ligge, presiserer sier hun.

Bidragsytere

EV Power AS, som er et datterselskap av Nord-Trøndelag E-Verk (NTE), ønsker å være bidragsytere til at fornybar energi også finner veien til veitrafikken, og har som ambisjon å være tidlig ute med å bygge ut infrastruktur for lading av el-kjøretøy.

De søkte derfor Rennebu kommune om økonomisk støtte til prosjektet, en søknad som ble innvilget i kommunestyret.

EV Power vurderte tomta ved Berkåk Veikro som den best egnete plasseringen, både fordi den ligger strategisk til i forhold til hovedferdselsåren (E6), og fordi Veikroa har påtatt seg ansvaret med det daglige vedlikeholdet.

– De var interessert i en lokalisering der det kunne foretas daglig tilsyn og føle litt lokalt eierskap, sier Kristin Reitan.

Finansieringen er et spleiselag mellom den statlige støtteordningen Transnova med 750.000 kroner), Kraftlaget har lagt i 350.000 kroner, Berkåk Veikro bidrar med 100.000, Rennebu kommune støtter med 100.000 kroner og EV Power AS knapt 140.000 kroner. Med tillegg av egeninnsatsen kommer investeringen på i overkant av 1,5 millioner.

– Kommunen bidrar på lik linje med andre prosjekt i kommunen, men er ikke med som eiere, forklarer Hemingsen Bøe.

Kortere ladetid

Anlegget vil bestå av to ladesøyler med ulike typer ladesystem, og vil være i stand til å betjene tre biler samtidig. Selve ladingen vil ta mellom ett kvarter og en halvtime.

– Vi hjelper jo el-bileiere i dag også, men med en hurtigladestasjon på plass, får de ladet bilen på relativt kort tid med en langt større rekkevidde, sier Jan Arve Nyberg ved Berkåk Veikro.

Nyberg synes det er på sin plass å skryte av hvordan de tre bensinstasjonene på Berkåk alltid har fått folk til å stoppe her.

– Får vi elbilene til å stanse i tillegg, er det et stort pluss for hele Berkåk, sier han.

Noe Hemingsen Bøe er enig i. Dess bedre totaltilbud, jo mer attraktivt blir Berkåk som stoppested.

– Vi ønsker å styrke sentrum, og dette er også med på å få folk til å stanse, sier hun.

Daglig leder Gøran Vollan i EV Power AS kan fortelle at åpningen av den nye ladestasjonen er nær forestående.

– Monteringen foretas allerede onsdag denne uken, og fredag 27. mars åpner vi den nye ladestasjonen for elbiler på Berkåk.

Da håper vi å markere begivenheten på en høytidelig måte, forhåpentligvis med ordføreren i spissen, sier han.