Programmet for Næringskonferansen er sluppet, og på Nasjonalparken Næringshage sine hjemmesider finner vi programposten, "Oppdal og Rennebu - hva nå?", en paneldebatt der fylkesordfører Tore O. Sandvik, byråd i Trondheim kommune og oppdaling Ingrid Skjøtskift, samt ordfører i Oppdal og medlem i regionrådet Trøndelag Sør, Kirsti Welander, sitter i panelet. Men altså ingen til å representere Rennebu.

Agendaen for paneldebatten er; Hvilken rolle og posisjon kan vi som er lengst i sør innta? Innfallsport, knutepunkt, fjellturisme, spydspiss i reiselivet, bygdeoptimisme, vekstkommune, ambisiøs næringsutvikling, jobbskaper...? Henger vi med i utviklingen? Er vi dynamiske og moderne eller blir vi ”attglømt” og liggende i bakevja?

Om det er bevisst fra programkomiteen at Rennebu er "attglømt", skal være usagt. Medlem i programkomiteen Trond Jære fra Rennebu kommune, karakteriserer det hele som en glipp.

- Jeg har allerde gjort innspill på dette, for dette går bare ikke. Etter min mening må begge, eller eventuelt ingen av ordførerne i Rennebu og Oppdal være i panelet, sier han da avisa slår på tråden.

Etter at Opdalingen tar tak i denne saken, utløses det hektisk virksomhet fra arrangørene. Leder i programkomiteen Jan Bredeveien er på jakt og derfor utilgjengelig, men Tina Lihaug Selbæk i Nasjonalparken Næringshage presiserer at det er meningen at flere enn de som er nevnt i programmet skal delta i panelet.

- Sammensettingen bør være relevant for begge kommunene, og jeg vet også at det er flere som er spurt om å delta i panelet, uten at disse foreløpig har bekreftet sin tilstedeværelse, sier hun.

Ordører i Rennebu, Ola Øie, er i tillegg nestleder i det samme regionrådet der Kirsti Welander er medlem. Han burde derfor være et naturlig valg som paneldeltaker, på lik linje med kollegaen i Oppdal. Men han har altså ikke mottatt noen slik henvendelse. Ikke før Opdalingen gjør programkomiteen oppmerksom på "glippen".

Øie har i dag sittet i møte i Trondheim, og fikk etter at Opdalingen begynte å undersøke saken, en tekstmelding med forespørsel om han ville stille i panelet.

- Jeg fikk forespørselen i dag, og bekrefter at jeg stiller. Ut over det har jeg ingen kommentar, bortsett fra at det er litt overraskende å bli "attglømt", temaet tatt i betraktning. Jeg velger også å kalle dette en glipp, og jeg stiller gjerne opp, helt uten sure miner, sier han.