Skifter ut rekkverk langs Gråura med korona-millioner

foto