Vil vedlikeholde fylkesveier for 400 millioner: - Godt nytt for å få på plass en ny bru over Ålma