Tverrpolitisk enighet om at Nerskogsveien må rustes opp - men...