Coop Oppdal driver handelsvirksomhet i åtte kommuner i Trøndelag og Hedmark, med hovedkontor i Oppdal.

De åtte kommunene er Oppdal, Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal.

Ingen fusjon med Coop Røros

Ønsket om å innlemme også Coop Røros i samvirket gikk imidlertid ikke slik Coop Oppdal ønsket.

–Vi har hatt en mulighetsstudie og samtaler med Coop Røros om en fusjon, men de valgte isteden å gå i fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge, tidligere Trondos, forteller administrerende direktør Morten Erik Stulen i Coop Oppdal.

Siden Coop Oppdal har butikker i nabokommunene Ålen og Holtålen var Coop Røros interessant for Coop Oppdal.

–Jeg er litt skuffet og overrasket, uttalte styreleder i Coop Oppdal John Egil Holden til Fjell-Ljom da det ble klart at Coop Røros valgte å gå til Coop Midt-Norge.

Holden viste til den solide økonomien i Coop Oppdal, og at det hadde vært et pluss om Røros og Oppdal hadde slått seg sammen og fått en solid totaløkonomi.

Coop Røros har de siste årene hatt en anstrengt økonomi, med en halvert egenkapital og et negativt resultat før skatt.

Det var et enstemmig styre i Coop Røros som besluttet å gå for en fusjon med Coop Midt-Norge.

I et ekstraordinært årsmøte i Coop Røros nå i mars ble det et overveldende flertall for å gå i fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge.

–Vi har ikke noen nye og konkrete utvidelsesplaner etter at det ikke ble noe av fusjonsplanene med Coop Røros, forteller Stulen.

–Nå konsentrerer vi oss om å videreutvikle oss innenfor det området vi allerede har.

Godt fornøyd med driftsresultatet

Stulen forteller at Coop Oppdal har en solid økonomi, med en omsetning på over 750 millioner kroner i 2017.

–Det er det høyeste vi har hatt noen gang, mens driftsresultatet ble som forventet på 16,25 millioner.

Ifølge årsmeldingen og resultatregnskapet til Coop Oppdal er dette likevel noe lavere enn i 2016.

–Egenkapitalen i selskapet er nå på 180 millioner kroner, eller 49,1 % av totalkapitalen, forteller Stulen.

–Det gjør at vi har ryggrad til å klare en del investeringer som vi har planer om.

–Vi er også fornøyd med å utbetale 12,453 millioner i kjøpeutbytte og bonuser til våre medlemmer, legger han til.

Stulen mener at Coop Oppdal klarer seg bra innen både dagligvarer og faghandel, selv om konkurransen er hard.

Han innrømmer samtidig at elektro er en kjempeutfordring.

–På elektro er alt ferskvare, og konkurransen med nettsalg er stor selv om vi garanterer samme pris i butikk som på nett.

Stulen forteller at de har hatt en god utvikling i alle regionene, men at Mega i Oppdal har stått for den største økningen.

–Vi er veldig godt fornøyd med året, sier Stulen.

Strategiske eiendomsvalg

– Vi har skaffet oss noen strategiske plasser for å utvikle oss videre, og vi har ambisjoner om fortsatt vekst, forteller Stulen.

Det gjelder også i Oppdal, der Coop Oppdal har ervervet tomta der Oppdal Maskinkompani holder til i dag, i tillegg til 8.500 kvadratmeter mellom ny E6 og jernbanen sør for Oppdal Turist-hotell.

Selv om Stulen ikke vil bekrefte hvilke planer de har for tomta de kjøper av maskinkompaniet, er det blitt spekulert i blant annet en større byggevarebutikk.

Som Opdalingen tidligere har omtalt forhandles det også om salg til Shell for bygging av ny ubetjent bensinstasjon på halvparten av tomta sør for turisthotellet.

–I tillegg har vi tilbudt den resterende delen av tomta til kommunen for bygging av ny brannstasjon, uten at de så langt har vist interesse, forteller Stulen.

I Soknedal har Coop Oppdal sikret seg en fem-seks mål stor tomt mellom sentrum og det nye krysset med ny E6, der riggplassen i dag er plassert.

–Vi har absolutt tro på at det er et potensial for vekst i Soknedal, spesielt når ny E6 står ferdig.

Coop Oppdal kjøpte i desember i fjor Tolga handelssenter, og Stulen forteller at de der har planer om å utvide butikken.

–I tillegg jobber vi også på Alvdal med planer for å bygge en ny butikk på en ni mål stor tomt vi har kjøpt like ved Tavernaen, avslutter Stulen.