Fylkestinget i Sør-Trøndelag bevilget onsdag halvparten av de 20 millionene som er anslått pris til å utbedre Nerskogvegen som er i svært dårlig standard.

Etter forslag fra Arbeiderpartiet ble følgende enstemmig vedtatt på fylkestinget;

Fylkestinget ber administrasjonen gå i forhandlinger med Rennebu og Oppdal kommune om forskuttering/egenandel for å kunne fremskynde oppstart av utbedring av veien så mye som mulig.

Fylkestinget ber om at det på  junitinget i år legges fram en sak der forholdet til Fylkesveier med grusdekke og lav årsdøgntrafikk behandles. Saken bør ende opp i en prioriteringsstruktur.

Kristian Torve (Ap) fra Oppdal har jobbet for at Arbeiderpartiet skulle foreslå dette. Han er kjempefornøyd med vedtaket.

- Vi i Arbeiderpartiet har arbeidet en god stund med dette forslaget, og er stolt av å foreslå og vedta penger til ny vei. Nå har vi for alvor tatt et stort skritt vekk fra dårlig vei og mot en vei som både fastboende, næringsdrivende og hyttefolk fortjener, forteller Torve til Opdalingen.

- Nå er det viktig at de andre partiene i Oppdal og Rennebu er villig til å bli med Arbeiderpartiet på spleiselaget slik at vi får bygd veien fortest mulig, og helst før vinteren setter inn. Politiske signaler fra begge kommunestyrene tyder på at man ønsker å prioritere denne veien, fortsetter Ap-politikeren.

Ingvill Dalseg (H) sier følgende om vedtaket:

- Fylkeskommunen går med et overskudd på kroner 103.141.116. Det å bruke noe av dette overskuddet på å heve standarden på våre fylkesveier er en viktig prioritering for oss og spesielt for oss som bor i Oppdal, skriver hun i en e-post til Opdalingen.

Samtidig vil hun påpeke at Venstre/Høyre og Frp fremmet et forslag om 20 millioner kroner i budsjettet før jul.

- Det er en kopi av budsjettforslaget vårt før jul. Den gang stemte de imot. Det er flott at Ap nå vil bli med å satse på Nerskogvegen, forteller Dalseg til Opdalingen.