Vil ikke legge sterke miljøføringer på hyttenæringa