Hotellets driftsresultat er bare en sjettedel så stort som resultatet de hadde for to år siden