Fare for solslyng skaper forsinkelser på Dovrebanen