Fare for solslyng skaper forsinkelser på Dovrebanen

foto