Fikk med seg kommunestyret: Snuser på å gjeninnføre boplikten i Oppdal