Applauderte utbygging: Ga grønt lys for ny type miljøhytter