Avviste fire hytteplaner i samme møte: – En skjebnedag for byggenæringa