Kollektiv svikt: Bussen går tre minutter før passasjerene kommer