Oppdal kommune er en av 12 kommuner i Trøndelag som får ei dagsturhytte verdt halvannen million kroner. Den blir tildelt gjennom et prosjekt i regi av Trøndelag fylkeskommunen og Sparebank 1 SMN.

Etterhvert skal alle 38 kommuner i fylke få.

– Oppdal er så heldige at vi er med i første pulje på hyttene som skal settes opp, forteller kulturkonsulent i Oppdal kommune, Sjur Vammervold til Radio E6.

— Ei slik hytte kan være med på å forebygge utenforskap, og skape en sosial møteplass. I det andre fylkene har hytta blitt brukt som et slags mikrobibliotek, konserthus og små utstillinger, litt som et flerbrukshus.

Kostnadene

Spørsmålet nå er hvor dagsturhytta i Oppdal skal plasseres.

– Det er ingen krav om at hytta må stå på kommunal grunn. Det er betinget at vi får en langsiktig avtale med grunneier på minimum 30 år, dersom den skal stå på en privat eiendom. Så hvis det er noen grunneiere der ute som sitter på ei tomt de kunne tenke seg å stille til disposisjon, så er det bare å sende inn forslag og huke av at man eier dette selv.

Det følger også med visse kriterier.

– Den skal helst være tilgjengelig for så mange som mulig. Den skal være universelt utformet, det er et krav som ble tilføyd av kommunestyret lokalt.

Det er også andre hensyn å ta:

  • Unngå plassering på myr eller tilsvarende områder

  • Unngå forstyrrelse av villrein

  • Parkeringskapasitet i startpunktet.

  • Ønskelig at det skal være en helårshytte.

– Da må vi se litt på hvordan vi skal løse dette med universell utforming på vinteren. Det finnes muligheter for å komme seg ut på ski, selv om man sitter i rullestol. Vi må se mer på om den skal plasseres i nærheten av skiløyper og veier.

Åpen for forslag

Kommunen ønsker alle innspill velkomne på kommunens nettsider.

– Vi ser at det er kommet en del forslag allerede både på nettsiden og på kommentarfeltet på Facebook-posten vår. Engasjementet er ganske stort med tanke på at vi la det ut for bare noen dager siden.

Her er også Elgtjønna og Vinstradalen nevnt.

– Våttåhaugen og Svarthaugen er populære områder som går igjen. De kjente korte nærturene som er mye brukt allerede. Det kommer nok et stort spenn av forslag som vi skal gå gjennom.

Disse to stedene var også populære da OPP spurte sine lesere om forslag til plasseringen av hytta.

– Vi går gjennom forslagene og sjekker dem opp mot kriteriene når vi har avsluttet innspillsfasen, sier Vammervold.

Dagsturhytta skal ikke være et sted for overnatting, men for rast, kos og hvile. Denne hytta, Gulakvila, ligger i Gulen kommune i Vestland. Foto: Magnar Egil Øren Gangsø

Ikke for overnatting

Hytta skal være et turmål på dagtid.

– Går det an å forsikre seg mot at det ikke blir en døgnoppholdshytte?

– Vestland fylkeskommune har mye erfaring med dette. De har hytter i alle sine kommuner. De har vært forsiktige med å plassere dem i nærheten av tettsteder og sentrum for å hindre at de blir brukt som festplasser eller lignende. Det har de løst med blant annet tidslåser, sånn at de ikke er åpne på nattestid. Det er ei varmestue hvor man kan spise nista si, fyre opp i bålpanna og kose seg. Ikke et overnattingssted. Det går stort sett bra.

Vammervold og kommunen oppfordrer folk til å komme med sine innspill på kommunens nettsider hvor man kan fylle ut skjema med begrunnelse for sine ønsker.

Fylkeskommunen har et ambisiøst mål om å reise hytta i løpet av sommeren. Da må mange avtaler innad i kommunen på plass.

– Det er nok tidligst mulig, det som fylkeskommunen har skissert. Men nå har vi begynt med å i mot innspill, så tar vi det steg for steg derfra.

– Har kommunen råd til dette?

– Vi får hytta i gave på som har en verdi på 1,5 mill. Så må kommunen besørge opparbeidelse av ferdigstilt tomt. Eventuell adkomst må også kommunen besørge. Det er det som blir kommunens kostnad. I tillegg er det et driftsbehov som kommunen være ansvarlig for - som skal utføres av frivillige lag og foreninger. Så det vil påløpe et par kostnader, men dette har vi gått med på, så det vil komme driftsmidler, forteller Vammervold.