Mens de fleste kjørte rett forbi, stanset Ola og Cathrine og fikk redda låven