Mædi-smittet sau kan føre til slakting av hele besetninger