Finansierer oppussing av idrettshall med spillemidler

foto