Finansierer oppussing av idrettshall med spillemidler