Per Christiansen gikk bort: - Det var uventet at det skjedde så brått