Kan bli tiltalt etter frontkollisjon med flere skadde