I tider der den ene etter den andre bonden kan vise til tipp, topp moderne fjøs, det være seg for ku eller sau, så er det ekstra stas å få besøke sauefjøset til Hans Bøe på Båggåstronda.

Med grunnmurer så tjukke at man kunne kjøre ut på dem med hest og kjerre under bygginga, og med en takhøyde så lav at skulle man komme på å strekke på seg etter en lang nattvake med lamming så ville man slå hånda oppunder taket, så skjønner man at man er i et fjøs av den gode, gamle sorten.

Fôret mellom bingene er nok et bevis på at her snakker vi "old style", Hans Bøe fôrer fortsatt med høy som kastes den fra tørkeloftet oppe på låven. Årsaken er at gresset gror i så bratte bakker at det å høste i rundballer er uaktuelt.

Tradisjonelt fjøs til tross, det er ingenting å si på dyrevelferden, og når vi stikker innom midt i lammingen hersker det ro og fred på "fødeavdelingen". Søyene titter så vidt opp når vi kommer inn, bonden kjenner jo de godt fra før, og han fremmedkaren av en journalist stresser dem ikke nevneverdig.

Hans Bøe forklarer at de vordende mødrene er inndelt etter hvor mange lam som er forventet. Alle har vært på ultralyd i vinter, og bonden vet ganske så nøyaktig hvem som får ett, to eller tre lam. Dette er viktig å vite fordi man gjerne adopterer bort det tredje lammet til en søye som bare har ett lam fra før. To lam per sau er det ideelle med tanke på tilgang på mat.

Adoptivprosessen er nøye planlagt og innebefatter omfattende lureri ovenfor den nye mora. Adoptivungen blir vasket i fostervann fra den nye moren, og er man heldig går hun fem på og tar til seg den ekstra ungen.

Det er blir mange og lange timer ute i sauefjøset nå i mai. Mange bønder lager seg et eget lille krypinn og overnatter ute i fjøset. Er man heldig får man seg noen timer på øyet midt på natta. men søyene og naturen har ikke noe forhold til arbeidsmiljøloven og lammene kommer når de selv bestemmer.

Som regel vil det gå bra. Enkelte saueraser er til og med litt flinkere til både å føde og ta til seg adoptivunger. Men naturen er også nådeløs. Når noe ikke stemmer så vil det også som regel gå galt. Mange ganger trår likevel bonden til og jevner ut oddsene for de nye livene. Bøe forteller at av og til så må han rive hull på fosterposen så lammet ikke drukner i sitt eget fostervann, andre ganger må han tøffere til verks, blant annet ved å skyve lam tilbake inn i mora for å snu på det slik at fødselen kan foregå på en sikker måte for mor og barn.

124 gårdsbruk i Oppdal driver med sau. Hver vår føder 21.000 søyer ett, to, tre og av og til fire lam.Oppdal har seks typer sau; norsk hvit sau, spælsau, pelssau, gammel norsk spælsau, blæset sau og grå trøndersau. Om noen dager så slippes over 50.000 sau ut på et av landets beste utmarksbeiter.