Delegasjonen fra Rennebu, som onsdag møtte statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttet dagen i Oslo til et møte i Stortinget med lederen i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad (KrF).

I og med den storstilte planen om utbygging av Rennebu helsesenter, var det tema rundt dette som først og fremst sto på dagsorden i møtet med komitélederen.

– Vi tok opp støtteordningen til rehabilitering av sykehjem og omsorgsplasser, og fikk spilt inn moment om utfordringer vi har i Distrikts-Norge. Vi hadde også et møte med fraksjonslederen for Trønderbenken på Stortinget, Ingvild Kjerkhol (Ap) om det samme temaet, forteller ordfører Ola Øie.

Øie synes det ble en matnyttig dag i møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og stortingsrepresentanter.

–Jeg er optimist i forhold til Rennebus fremtid. Det er masse positivt som skjer her i kommunen, og jeg skulle ønske at det nå blir arbeidsro, slik at jeg kan konsentrere meg mest mulig om å bidra til utviklingen av vår flotte kommune, sier han.

Øie, sammen med Ola T. Lånke, Trond Jære og Lill Hemmingsen Bøe, avsluttet dagen i Oslo i selskap med Stortingets visepresident, Eva Kristin Hansen (Ap).

–Det ble som sagt en veldig matnyttig og konstruktiv dag. At vi fikk avsluttet oppholdet i Oslo med en kopp kaffe sammen med visepresidenten på Stortinget, gjorde dagen ekstra hyggelig, sier Øie