Naboer høres i byggestrid, Marion stoppes for andre gang