65 personer står helt uten arbeid i Oppdal ved utgangen av november. Dette er 28 flere enn på samme tid i fjor og en økning på hele 76 prosent.

Arbeidsledigheten i kommunen er nå på 1,8 prosent, og ligger litt over fylkessnittet, viser nye tall fra NAV.

I Rennebu har 13 arbeidsledige, en økning på to fra samme periode i fjor. Kun 1,1 prosent av arbeidsstyrken står uten jobb.

Bruttoledigheten i Trøndelag er nå 1,7 prosent, og består av 3 560 helt ledige (1,4%) og 842 arbeidssøkere i tiltak (0,3%). I tillegg er 1 619 registrert som delvis ledige (0,6%). Totalt var dermed 6 021 registrert som arbeidssøkere hos NAV i Trøndelag ved utgangen av november, og det er 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det er innenfor bygg og anlegg ledigheten øker mest i fylket.

Siden i fjor har antall ledige økt med 58 prosent, tilsvarende 167 personer. Nær halvparten av økningen i ledigheten er i bygg og anlegg, innen industriarbeid, og i reiseliv og transport.

Kun innenfor akademiske yrker har ledigheten gått ned det siste året.

Ventet økning

Av de helt eller delvis ledige, er det 431 personer som er permitterte. 29 prosent av disse kommer fra yrkesgruppen bygg- og anlegg. På samme tid i fjor var det 254 permitterte.

–  Bruttoledigheten har økt med 822 personer siden november i fjor. Dette var ventet. Men til tross for det er ledigheten i Trøndelag fortsatt lav. Det er naturlig at folk, forbrukerne, er mer forsiktige med pengene sine nå, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Aas vise rtil at konjunkturen treffer dermed forbrukerbaserte næringer, fordi man venter med å kjøpe ny bolig, utsetter å pusse opp eller dropper ferieturen.

En av fem av de helt ledige har gått uten arbeid eller aktivitet i 6 måneder eller mer. Dette gjelder 727 personer i Trøndelag. Andelen langtidsledige er tilnærmet den samme som i fjor.

Fire av ti ledige er innvandrere 

Det er økning i helt ledige i alle aldersgrupper. Den største økningen finner vi i aldersgruppen 40-49 år med 42 prosent, men det er i aldersgruppen 20-24 år andelen ledige er høyest (2,1%). Andelen helt ledige er høyere blant menn enn blant kvinner, og aller høyest for menn i alderen 20-24 år (2,7%).

Lavest er ledigheten blant kvinner i alderen 50 år og eldre.

– Nå er fire av ti som er registrert som helt ledige innvandrere. En del av forklaringa kan være at de mange ukrainske flytningene som kommer til landet i større grad enn tidligere melder seg til NAV sier Aas.

Færre ledige stillinger 

I november ble det registrert 2 923 ledige stillinger i Trøndelag, en nedgang på 18 prosent sammenlignet med i fjor.

Flest ledige jobber er registrert innen helse, pleie og omsorg med 839 stillinger, etterfulgt av serviceyrker og annet arbeid med 267 stillinger.

 En del yrkesgrupper lyser ut flere ledige jobber enn på samme tid i fjor. Det gjelder blant annet barne- og ungdomsarbeid (+38%), serviceyrker og annet arbeid (+20%) og ledere (+17%).

I 29 av 38 trønderske kommuner øker ledigheten.  og høyest er ledigheten i Nærøysund (2,5%) Leka (2,5%), Frøya (2,4%) og Røyrvik (2,3%).

Den prosentvise økningen fra i fjor er størst i Holtålen, Selbu, Røros og Nærøysund.

Tre kommuner i Trøndelag har en andel helt ledige på under en prosent. Det er Osen (0,2%), Lierne og Tydal (0,3%), og Overhalla (0,6%).