Fant lam med store bittskader på innmarksbeite - trolig tatt av ulv, mener SNO