Opposisjonen ville fjerne Arne fra styrerommet på fjellet