Idrettsforbundet presser på for full åpning av breddeidretten