Helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Oppdal og Rennebu får tildelt penger