- Vi har fått beskjed fra fylket om at fylkeskommunen ikke kan være med å realisere en idrettshall på Oppdal, informerte gruppeleder i Oppdal Senterparti Ola Husa Risan fylkesstyret i Sør-Trøndelag Senterparti da de avholdt sitt møte i Oppdal mandag kveld.

Dette var noe fylkespolitikerne i partiet ikke helt kjente seg igjen i, de hadde ikke hørt om at planene om en idrettshall i Oppdal var skrinlagt.

Under møtet tok fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke kontakt med flere personer innen den politiske ledelsen i fylkeskommunen, og på slutten av møtet med Oppdal Senterparti kunne hun forsikre sine partikollegaer at saken om idrettshall i Oppdal vil bli tatt opp på nytt i forbindelse med budsjettforhandlingene allerede nå i høst.

- Jeg går ut i fra at administrasjonen har svart ut fra de rammene vi har å jobbe med i dag, men det er nå en gang slik at det er politikerne som setter opp rammene og vi skal nå gå i gang med neste års budsjett og handlingsplanen for årene framover, kommenterte Gunn Iversen Stokke til Opdalingen etter møtet.

Det kan dermed se ut som om Oppdal-ordfører Kirsti Welander (Ap) får drahjelp fra Senterpartiet på fylkesplan til å innfri sine valgløfter som hun avga foran siste kommunevalg.

Dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet på fylkesplan stiller seg positivt til en idrettshall i Oppdal, vil signalene fra fylket bli adskillig mer positive enn dagens tilbakemeldinger, noe som kan gjøre det lettere for partiene i kommunestyret å vurdere å bygge en sterkt etterlengtet flerbrukshall i kommunen.

- Hva er ditt råd til kommunestyret for det videre arbeidet?

- Kommunestyret må jo fatte sine vedtak slik de selv ønsker, men det kan være en god idé å se på muligheten for en eventuell forskuttering av midlene til saken har gått sin gang i fylkeskommunen dersom man vet at pengene kommer, uttaler Stokke til Opdalingen.