- Den type bading vi driver med er helt ukjent for dem