- Dette har vært og er en tøff og krevende sak

foto