Hyttebrems-rapport: – Vi må tenke oss mer om i framtiden

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift i Rennebu kommune, f.v Jan Arve Nyberg (H), Janne Olette Midtli Eggan (Sp), Per Arild Torsen (KrF), Kari Aftreth (Ap) og Frode Sæter (Ap). Også ordfører Ola Øie deltok da Rannestad fra Naturrestaurering AS orienterte om rapporten om beitebruken i Trollheimen. Foto: Jan Inge Flå