Opdalingen møter to som daglig ferdes langs Vikavegen / fylkesveg 513 på denne strekningen, både i bil og som turgåere. Begge er sterkt bekymret for trafikksikkerheten.

Spesielt på kveldstid og på mørke høstkvelder.

Gerd Karin Rønning bor i Ålmvegen nær Oppdal Miljøstasjon, og har erfart stor trafikkøkning, ikke minst av tungtransport. Samtidig som strekningen er en populær turvei for gående og syklende.

Den samme erfaringen har Steinar Granlund, som bor i Spælavegen.

Mye trafikk i perioder

De viser til trafikken til og fra miljøstasjonen, og tungtransporten til deponiplassen i Ålmvegen og til grustaket ved Vikabrua.

–Det går jevnt med søppelbiler, konteinerbiler og lastebiler, og ikke minst personbiler på torsdager da det er kveldsåpent på miljøstasjonen, forteller Rønning.

I perioder opplever vi også stor trafikk med både busser og personbiler til Bjerkeløkkja og Villmarksleiren, supplerer Granlund.

–Vi opplever også at semitrailere som kjører på GPS forviller seg ned Vikavegen, forteller han.

Skremmende opplevelser

Begge kan fortelle om skremmende opplevelser og nestenulykker langs veistrekningen, spesielt på mørke kvelder.

–Heldigvis har det ikke skjedd noe alvorlig, men det skyldes mest flaks, forteller Rønning.

Begge forteller om nestenulykker, både som bilist og turgåer.

–Det er bra at vegvesenet nå har ryddet skog og kratt langs veien, men strekningen trenger virkelig en gang- og sykkelvei, mener Granlund.

Rønning forteller om opplevelser hun har hatt med å møte mørkkledde personer på kveldstid uten refleks, samtidig med møtende biler.

–Først blir jeg livredd, så blir jeg sint og forbannet, forteller Rønning, som innstendig ber folk som går langs veien på kveldstid bruke refleksvest.

–Jeg må innrømme at jeg også har hjertet i halsen når jeg går tur langs denne veistrekningen, og jeg er alltid klar til å kaste meg ut i veigrøfta eller snøplogkanten når jeg møter biler, sier hun.

–Jeg er faktisk redd for å ta livet av noen, sier Granlund, som ofte kjører strekningen flere ganger om dagen.

Verken Rønning eller Granlund forstår hvorfor 50-sonen er opphevet før veien til hestesporstsenteret.

–Det kjøres ofte altfor fort, og det bør absolutt ikke være 80-sone forbi krysset til Ålmvegen og veien til hestesportsenteret, mener Rønning.

–Her møter vi ofte barn på vei til og fra hestesportssenteret, og det hender vi også møter på ryttere her.

Rønning forteller at de også møter elever som i skoletiden bruker veien og turmulighetene i området.

Turvei og folkehelse

– Denne strekningen på Vikavegen er samtidig en ofte benyttet turvei for både turgåere og trimmere, da den gir adkomst til flere flotte rundturer, forteller Rønning.

Hun viser til rundturen ned Vikavegen forbi miljøstasjonen mot Vollan, eller langs gang- og sykkelveien, den såkalte skoleveien, til Blødighaug og videre til sentrum.

En annen rundtur fra sentrum er ned Vikavegen er turen forbi hestesportssenteret via Prestbakkan og opp til Rv 70, der det er gang- og sykkelvei tilbake til sentrum.

–Dette er trygge og populære rundturer, sier Rønning. Dessverre med et stort unntak av 1,4 kilometer langs den trafikkerte Vikavegen, som er uten gang- og sykkelvei og belysning, med 80 kilometer i timen på deler av strekningen.

Hun forteller at mange kvier seg for å gå denne strekningen på Vikavegen, og synes det er synd at ikke denne strekningen blir prioritert.

–Mange tør rett og slett ikke å gå langs veien fordi de synes det er alt for farlig, sier Rønning.

–En gang- og sykkelvei her vil gjøre veien langt tryggere, og vil åpne for at langt flere vil kunne bruke de flotte turmulighetene fra sentrum, mener Granlund.

–Dette er derfor ikke bare spørsmål om trafikksikkerhet, men også folkehelse, mener Granlund.

–Nå håper vi at kommunen legger press på fylkeskommunen, slik at gang- og sykkelvei blir prioritert på Vikavegen mellom Soleivegen og avkjørselen til miljøstasjon og hestesportsenteret., avslutter Rønning.

Prioritert av kommunen

Oppdal kommune signerte i 2014 en samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trygg Trafikk om å oppnå status som «trafikksikker kommune».

I Oppdal kommunes reviderte trafikksikkerhetsplan er tiltaket langs Vikavegen prioritert på topp når det gjelder fylkeskommunale gang- og sykkelveier i kommunen.

–Trafikksikkerheten i Vikavegen har vært tema i mange år, og kommunen har spilt inn tiltaket til fylkeskommunen ved flere anledninger, forteller fungerende rådsmann i Oppdal kommune Jan Kåre Husa til Opdalingen.

–Så langt har fylkeskommunen dessverre ikke funnet økonomiske midler til prosjektet, avslutter Husa, som har stor forståelse for bekymringen for trafikksikkerheten i Vikavegen.