Vegtrafikksentralen Midt melder i kveld at riksvei 70 ved Fale, på strekningen Sunndalsøra - Oppdal er åpen for normal ferdsel etter sikringsarbeid.

Vegen vil være åpen for fri ferdsel til over nyttår.

Da vil det være behov for ytterligere sikringsarbeid på skråningen, noe som vil føre til en ny periode med omkjøring.

- Vi måtte endre metoden for sikring. Spunting gir rystelser og vibrasjoner i bakken og her er det mye stein og løsmasser. Derfor valgte vi å heller gå for en løsning med å fjerne løsmasser. Dette er mer arbeids- og tidkrevende, men det viktigste for oss er at det blir en trygg løsning både for de som arbeider med sikringen og trafikantene, sier byggeleder Joakim D. Albrigtsen i Statens vegvesen.