TRONDHEIM: En mann i tjueårene er tiltalt for å skaffe seg seksuell omgang ved tvang, og for legemsbeskadigelse på en jevnaldrende kvinne sommeren 2013.

I rettssaken i dag svarte tiltalte ja på spørsmål om han erkjente voldshandlingen. Han nekter for alle typer seksuell omgang, og kan heller ikke huske at det har skjedd noe som kan mistolkes i den retningen.

Sjalusi

Både tiltalte og fornærmede har forklart seg i løpet av dagen. Det kommer fram at det har vært et "slags kjæresteforhold" mellom de to. Begge er enige om at den aktuelle hendelsen har utspring i uenighet om kontakt med en tredje person, blant annet gjennom bildedelingsapplikasjonen Snapchat.

Ut over dette spriker forklaringene. Blant annet er partene ikke enig om hvor grov voldshandlingen er, selv om det er enighet om at det har skjedd en legemsbeskadigelse.

Tiltalte sier at det har vært to basketak, der det nærmest ubevisst har blitt slått, og sparket, begge veier. Fornærmede mener at hun ble slått og sparket på hele kroppen flere ganger, og at fingrene ble knekt bakover.

Hun fortalte i retten at hun fryktet for sitt liv mens det hele pågikk, og at hun også prøvde å rømme.

Tiltalte innrømmer at han holdt henne igjen, men at det var fordi at han ville prate ut om situasjonen som var oppstått.

Begge parter kommer inn på at det har vært et turbulent forhold, der det har vært litt "av og på". Tiltalte hevder at partene var jevngode, og at det har vært biting og slag også andre veien. Det påpekes blant annet at fornærmede blant annet har vært på sinnemestringskurs.

Ville ikke anmelde

Den fornærmede kvinnen forklarte om en kjæreste som var veldig aggressiv og sint. Hele situasjonen varte i rundt en og en halv time, før det hele roet seg og tiltalte til slutt fikk forlate boligen.

Da hadde de to blitt enige om en dekkhistorie som fornærmede skulle bruke. Tiltalte var forslått, hadde synlige blåmerker og sår. Spesielt skal det har vært vanskelig å gå normalt.

Men fornærmede fortalte retten at tiltalte var veldig kontrollerende. Samtidig var hun veldig glad i ham, derfor ville hun ikke anmelde saken. Det var gjennom nær familie at saken ble anmeldt, etter sterke overtalelser.

Slitt med å holde tårene tilbake

Den fornærmede har slitt med å holde tårene tilbake gjennom dagen. Ifølge bistandsadvokat Vibeke Meland har dagen vært tøff.

- Det er en belastning å gå gjennom en rettsak. Det kommer tilbake noen minner som det er naturlig forsvinner etter så lang tid. Så er det viktig å påpeke at fornærmede ikke har hatt noen som helst interesse av en straffesak. Hun har ikke noe motiv for å forklare seg falskt.

Forsvarer Frode Wisth sier at hans klient er fornøyd med å ha forklart seg om det han mener er det riktige hendelsesforløpet.

- Han har forklart det som det var, og har ikke lagt skjul på at han var voldelig.

Saken fortsetter i morgen torsdag.