Casher inn 3 millioner på eiendomssalg ved skiheisen