Krever fortgang i utbetalingene av forskudd til pelsnæringen

foto