Veteranen protesterte mot eldrerokade: - Ved en viss alder øker forståelsen for at det trengs flere sykehjemsplasser