Denne trommelen stopper kloakken fra å gå rett i elva

foto