Satte GPS på 15 villrein denne uka, snart kan du følge de på nett