Bare i finanskriseåret 2009 ble det åpnet flere bedriftskonkurser i første kvartal enn i de tre første månedene i år.

Til sammen ble det åpnet 1.301 konkurser i første kvartal i år. Det var 3,7 prosent flere enn i samme periode i fjor. I absolutte tall var økningen i antall konkurser på 47 i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tre av fire konkurser – 1.020 konkurser, tilsvarende 78 prosent – ble åpnet i foretak, det høyeste antallet siden 2009, da det ble åpnet konkurs i 1.093 foretak. De resterende 22 prosentene omfatter personlige konkurser, inkludert enkeltpersonforetak.

I fjor sto foretakene for 74 prosent av konkursene.

Akershus var det fylket som hadde størst økning målt i absolutte tall – 38 flere enn ett år tidligere.

Oslo hadde flest konkursåpninger (188), etterfulgt av Akershus (170) og Hordaland (156).