Fikk ja til hotellutbygging: Røkke & co slipper større flomtiltak

Slik blir hotellfløyen Skifer Signatur når den står ferdig våren 2023. Foto: KB Arkitekter