Fanget 150 pukkellaks i Driva, nå skal den bekjempes

foto