Bransjetopp varsler kraftig prisfall på trevarer

Kjetil Anshushaug hos Byggern har opplevd store prisøkninger på trelast i år, men etterspørselen har holdt seg høy. Foto: Morgan Frelsøy