Pilegrimssjefen: – Å gå langs grøfta på E6 er ikke et godt alternativ