Planlegger 45 hytter i Trollheimen. Må kutte etter befaring