Energitransport er Oppdal distriktets ledende leverandør av drivstoff til entreprenører, landbruk og skogbruk, privat husholdninger, marina og industri. Nylig overtok Preem leveringsavtalen av drivstoff til Energitransport fra YX Norge.

Preem er i dag etablert som Sveriges største drivstoffselskap og har som målsetting å lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. For Energitransport betyr dette større satsing på mer miljøvennlig avansert drivstoff i tillegg til de tradisjonelle produktene.

- Vi står ovenfor et grønt drivstoffskifte og Energitransport ønsker å være en ledende aktør i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. Avtalen med Preem gjør at vi nå har en dedikert samarbeidspartner som kan hjelpe oss med overgangen. Preem sin styrke er å produsere fornybart drivstoff og selskapet ønsker å være en ledende aktør i Norge i omstillingen mot et bærekraftig samfunn, sier daglig leder Stig Anders Bjørgum i Energitransport i en pressemelding.

Energitransport har levert diesel, fyringsolje, parafin og smørolje til ulike virksomheter i Oppdal distriktet siden 2008.

- I fremtiden vil vi se at markedet i stadig større grad etterspør flere nye miljøvennlige produkter. Avtalen med Preem gjør at vi kommer et ledd nærmere produksjonen og selskapet vil i fremtiden ha fokus på produktutvikling. Preem har hovedfokus på klimanytte og velger råvarer med stort omhu. Fornybart må også være bærekraftig og ikke forårsake nye miljøproblemer. I dag bruker Preem først og fremst tallolje som er et restprodukt fra skogindustrien samt raps og en del animalske restprodukter», fortsetter Stig Anders Bjørgum

For kundene betyr den nye samarbeidsavtalen med Preem at de får større tilgang til fremtidsrettede produkter samt fortsatt god leveringstid, service og kvalitet.